Selimiye Cami
15 June 2015
Aziziye Cami
15 June 2015

Kapu Cami

Kapu Cami Hakkında

  • Konya'nın merkezinde Tevfikiye Caddesi üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye olup eski Konya Kalesinin kapılarından birini çevresinde yer aldığında Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır. Bir süre sonra yıkılan bu camiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlilerlizade seyyid Abdurrahman yenilemiş, 1867 yılında bir yangın cami ile birlikte bu civardaki vakıf dükkanları da yok etmiştir. Bu yeni inşasına dair 1285 H. (18868 M) tarihli kitabesi taç kapısı üzerinde yer almaktadır. Kapı Cami Konya'da yer alan Osmanlı Dönemine camilerinin en büyüğüdür. Kuzeyinde 10 mermer sütuna istinat eden yüksek bir son cemaat mahalli ve basık kemerli bir cümle kapısı vardır. Ayrıca doğu ve batı yönlerinde de birer kapısı bulunmaktadır. Kesme taşlardan inşa edilen camiinin üzeri dıştan çatı, içten büyüklü küçüklü sekiz kubbe ile örtülüdür.

Haritada Bulun !

  • Şükran,42200 Meram/Konya
 

Kapı Cami'nden Kareler