• Date
  Monday June 15th, 2015
  Hükümet konağının güney cephesindedir. Camii ilk defa XII. Yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 1336 yılında tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Camii gövdesi kesme taşlardan büyük bir kubbe ile örtülmüştür.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin hayatında en önemli değişim Şems-i Tebrizî ile olan karşılaşması ile başlar. Bu tarihe kadar medrese ve camilerde ders ve vaazlarla meşgul olan Mevlâna, Şems ile buluşmasından sonra değişmiştir.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Mevlana Dergâhının batısında inşaatına Sultan II. Selim’in şehzadeliği zamanında başlanmış 1558-1567 yılları arasında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı klasik mimarisinin Konya'daki en güzel eserlerindedir.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Anadolu Selçuklu Devleti Vezirlerinden Sahip Ata tarafından 1258 - 1283 yılları arasında inşa edilmiş olan mescid türbe, hanigah ve hamamdan ibarettir. Mimarı Abdullah Bin Kellük'tür.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Konya'nın merkezinde Tevfikiye Caddesi üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye olup eski Konya Kalesinin kapılarından birini çevresinde yer aldığında Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Alaeddin Caddesi üzerindedir. Şemseddin Altunaba tarafından1201 yılından sonra yaptırılmış, Somuncu Ebubekir tarafından 1332’de genişletilmiş, yenilenmiştir. Cami iplikçiler çarşısında bulunduğu için İplikçi Camii adını almıştır.
 • Date
  Monday October 19th, 2015
  İmaret Camii, Akşehir'deki tek Osmanlı camisidir. Hasan Paşa tarafından 1510 yılında inşa ettirilmiştir.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Konya’nın yetiştirdiği en önemli din bilginlerinden olan Hacı Veyiszade’nin adını taşıyan Caminin yapımına 1988 yılında başlanmıştır. Şehir merkezinde yer alan ve caminin yanı sıra Yayım, Misafirhane , Müftülük gibi ek tesisleri de barındıran cami, on bin kişilik kapasiteye sahip.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Eşrefoğlu Beyliği’nin yadigarı olan Eşrefoğlu Camii, Beyşehir şehir merkezinde geçmişten günümüze gelen en önemli tarihi değerlerimizdendir.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Konya merkezindedir. Kesme Gödene Taşı ile yapılan mabed son Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir. Yerindeki 1671-1676 yılları arasında Şeyh Ahmed eliyle yaptırılan camii yandığı için 1867 Sultan Abdülaziz'in annesi Pertenihal adına yeniden bugünkü Camii yaptırılmış ve bu adla anılmıştır.
 • Date
  Monday June 15th, 2015
  Alâeddin Cami Selçuklu başkentinde, şehrin tarihi çekirdeğini oluşturan bir höyük olan Alâeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur.